o ns kontakt

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy nemusejí být jen východiskem z nouze, ale mohou být i cestou, jak dělat něco, co vás bude bavit a k čemu máte i předpoklady. Ačkoliv se to v určitém věku nezdá, změnit profesi lze i v pozdějším věku. Díky dlouhodobé praxi můžete lépe vyhodnotit své schopnosti a možnosti a rekvalifikačním kurzem třeba jen zvýšit svou konkurence schopnost.

Rekvalifikační kurzy zprostředkované a financované úřadem práce:

Jednu z možností je absolvovat rekvalifikační kurz prostřednictvím úřadu práce. Nespoléhejte na to, že vám je úřad práce nabídne hned, jak se zaregistrujete. Rekvalifikaci si sice můžete vybrat, ale pokud si ji nechcete hradit sami, musíte nejdřív s úřadem práce uzavřít Dohodu o rekvalifikaci. Obvykle úřad práce nabízí rekvalifikační kurz až po několika měsících evidence a neúspěšných pokusech najít práci. Nicméně ptát se na něj můžete hned. Informace a poradenství vám na úřadě práce poskytne každá zprostředkovatelka či Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při úřadech práce. Úřad práce zhodnotí, zda kurz skutečně povede k tomu, že snáze najdete nové zaměstnání. Roli zde hraje i vaše předchozí praxe a vzdělání, abyste navázali na to, co už znáte a umíte. Na příspěvek totiž nemáte automatický nárok. Je plně na zvážení příslušného úřadu práce, zda vám rekvalifikaci uhradí.


Užitečné kontakty:

seznam kurzů naleznete na : http://portal.mpsv.cz
poradenství poskytne i úřad práce callcentrum@mpsv.cz nebo tel. 844 844 803
Dotazníky, které pomohou při výběru profese, jsou na http://www.occupationsguide.cz/ .
S rozšířením kvalifikace pomůže http://www.job-tip.czwww.eu-dat.cz


Každý účastník kurzu, který je hrazen úřadem práce, po celou dobu dostává tzv. podporu při rekvalifikaci, která činí 60 procent průměrného výdělku, který jste měli v posledním zaměstnání.

Jiná pravidla platí, když Dohodu o rekvalifikaci s úřadem práce nepodepíšete. Nejenže si budete kurz hradit sami, ale nedostanete ani 60procentní podporu při rekvalifikaci. Totéž platí, když kurz od úřadu práce bez vážných důvodů ukončíte.

Rekvalifikační kurzy samofinancované:

U kurzů, které si platíte sami, nic „vysvětlovat“ nemusíte. Stačí zaplatit a zúčastnit se. Jenže i tady je problém, který byste měli vyřešit. Úroveň kurzů je totiž různá. Abyste nevyhodili peníze oknem, měli byste vybrat takový, který vám otevře dveře k dobrému zaměstnavateli a odpovídajícímu platu a v jehož rámci se skutečně něco naučíte.

Nabídka v tomto směru je velmi široká – další informace najdete například na následujících odkazech:


http://www.rekvalifikace.com/
http://www.pli.cz/
http://www.vox.cz/
http://www.mavo.eu/
http://www.studio-iva.cz/
http://www.tutor.cz/…re-verejnost?…
http://www.narodni-kvalifikace.cz/

Partneři

Inzerce