o ns kontakt

Název projektu: „+50 a podnikání = ŠANCE“

Vize projektu: Pomůžeme najít cestu k Vašemu podnikání.

Cíle projektu:

 • pomocí osobního profilu jedince budeme hledat Vaše podnikatelské příležitosti,
 • ukážeme možnosti, které podnikání přináší,
 • budeme spolupracovat na tvorbě podnikatelského záměru,
 • pomůžeme Vám při zahájení podnikání.

Proč začít podnikat?:

Voltairův citát „ Úspěch je dítětem odvahy“ vyjadřuje motto projektu velmi výstižně.

 • Mnoho lidí si neuvědomuje, že se mohou živit tím, co mají rádi.
 • Pro řadu lidí, a to včetně věkové kategorie +50, může být vlastní podnikání řešením vlastní nezaměstnanosti nebo může být přivýdělkem ke stávajícímu pracovnímu poměru.
 • Zároveň může vlastní podnikání být vhodným fungujícím „pilířem“ důchodového systému.
 • Podnikání ve věku +50 může být vhodnou formou pro aktivní způsob života seniorů.
 • Vlastním podnikáním si může řada lidí i splnit svůj sen.

Podnikání a +50:

V řadě zemí světa je zahájení podnikatelské kariéry ve věku +50 běžnou součástí života a naše Plus 50 z.ú. věří, že tuto příležitost mohou využít i Češi.

Naším projektem chceme pomoci odbourat předsudky, zábrany, obavy a chceme podat pomocnou ruku pro rozhodnutí využít svých dosavadních zkušeností a pokusit se osamostatnit se a získat tak nejen finanční nezávislost. Jsme si plně vědomi, že tento projekt není řešením pro všechny nezaměstnané nad 50 let věku, ale věříme, že může pomoci alespoň některým. Chceme však s lidmi mluvit o tom, co by pro ně mohlo fungovat, navzdory tomu, že se nad něčím takovým nikdy nezamysleli.

Spolupráce na projektu:

Jan Říčař, MBA – podnikatel a investor, který se stará o rozvoj obchodních zástupců všech věkových kategorií. Úspěšně založil několik firem a pravidelně se podílí na rozjezdu nových projektů. Realizoval projekty v různých odvětvích, od pohostinství, přes služby, až po galerii moderního umění, čímž dokazuje, že podnikatelský duch je pro úspěch tím nejdůležitějším. Prosazuje životním krédo „Překážky jsou od toho, abychom ukázali, jak moc dané věci chceme.“

Jak se můžete do projektu zapojit:

Účast v projekt je zcela na uvážení každého jednotlivce, je dobrovolná a v současné době je realizována formou on-line. První část projektu je pro klienta zcela zdarma, druhá část je již hrazena v souladu s uzavřenou „smlouvou o obstarání věci“. Zájemce o účast na projektu prosíme o kontakt na našem emailu – info@plus50.cz (pozn. možnost zahájení podnikatelské činnosti není podmíněno využitím nabídky druhé části projektu. Jedná se o tzv. „nadstavbu“, která je podpůrným nástrojem k podnikání) Pro jaro r. 2014 připravujeme workshopy s osobní účastí klientů.

Podmínka zapojení se do projektu:

 • prohlášení o věku – poradenské služby zdarma jsou garantovány pouze osobám nad 50 let věku
 • vyplnění a zaslání vstupního dotazníku klientem

První část projektu: ZDARMA

„základní info balíček“ se skládá ze dvou částí:

 • Individuální profilování osobnosti s cílem doporučení oblastí pro podnikání jedince.
 • Základní informace pro zahájení podnikání:
 • Formy podnikání
 • Finanční minimum
 • Základy marketingu

Druhá část projektu: placená služba

„marketingový balíček „

V dnešním světě podnikání je presentace podnikatele na internetu základním nástrojem marketingu. V souladu s druhem podnikání je dobré zvolit vhodnou formu webové stránky, pro řadu činností zcela postačí i jednoduchá presentace, která obsahuje základní informace o podnikatelském subjektu, nabídku činnosti, ceník, kontakty a velmi vhodné jsou i případné reference. Jsme si vědomi, že ne pro každého je správa webových stránek jednoduchou záležitostí, proto Vám nabízíme i v tomto bodě pomocnou ruku a můžeme Vám zřízení vhodných webových stránek zajistit a pro další jejich správu doporučit správce vašeho webu.

„Marketingový balíček“ obsahuje:

 • Pomůžeme Vám najít vhodný název a logo pro Vaše podnikání
 • 200 vizitek s logem a základní info o Vašem podnikání
 • Webová prezentace – obsahuje registraci domény na 1 rok a vytvoření základního webu o podnikatelském subjektu (úvod, činnost, ceny, kontakty)
 • 1 email v rámci Vaší registrované domény
 • Inzerce Vaší webové stránky na webu Sdružení PLUS 50 o.s. v sekci „inzerce“ po dobu 12 měsíců zdarma

Cena „marketingového balíčku“ – 4.200,–Kč

Fáze projektu:

 1. Vlastní – osobní rozhodnutí každého začít podnikat
 2. Vyplnění prohlášení o věku a dobrovolnosti na účasti v projektu
 3. Vyplnění vstupního dotazníku projektu
 4. Nejpozději do 14 dní po vyplnění dotazníku bude účastníkovi projektu zaslán „základní info balíček projektu“

V případě zájmu je možné doobjednat „marketingový balíček“, a to na základě smluvního vztahu mezi klientem a Sdružením PLUS 50 o.s.

Partneři

Inzerce