o ns kontakt

PLUS 50 z.ú.

Výroční zpráva – r. 2017

Výroční zpráva – r. 2018

Ke dni 23.6. 2017 Sdružení Plus 50 o.s. změnilo právní formu na ústav. Nový název naší neziskové organizace je PLUS 50 z.ú. Zakladatelkou a ředitelkou PLUS 50 z.ú. je Ing. Monika Červíčková. Ostatní detaily viz Obchodní rejstřík.

Nevládní nezisková organizace Plus 50 o.s. byla založena v roce 2009 za účelem dosažení celospolečenské změny zaměstnanecké politiky vůči osobám nad 50 let věku. Slouží především jako informační, konzultační centrum k problematice ageismu1). Zabývá se shromažďováním a šířením informací k danému tématu v České republice, provádí srovnávací studie fungování trhu práce v segmentu zaměstnanců nad 50 let věku v zahraničí. Plus 50 o.s. se prostřednictvím specifických projektů snaží pozitivně napomáhat v řešení problémů jednotlivců.

V současné době poskytuje tým občanského sdružení Plus 50 bezplatnou konzultační pomoc při vytvoření strukturovaného životopisu. Tuto službu mohou využít pouze občané České republiky, starší 50 let věku za podmínky, kdy odešle na náš kontaktní e-mail základní informace potřebné k sestavení CV a v týdenní lhůtě po jeho obdržení bude žadateli zaslán upravený návrh strukturovaného životopisu  – CV, který si žadatel doplní o své osobní údaje.

Posláním občanského sdružení Plus 50 je zejména:

 • Poukázat na ageismus, ukázat jeho negativa a zároveň presentovat pozitiva při využití odborné-pracovní kapacity lidí nad 50 let věku (dále již cílové skupiny)
 • Šířit osvětu v oblasti lidských zdrojů mezi zaměstnavateli za účelem zlepšení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci cílové skupiny
 • Zabezpečovat, udržovat a rozvíjet kontakty mezi osobami cílové skupiny.
 • Konvergence zaměstnanosti této cílové skupiny na úroveň 10 nejlepších zemí EU.
 • Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v lidských zdrojích a zaměstnanosti cílové skupiny.
 • Zlepšení přístupu k zaměstnanosti, prevence nezaměstnanosti cílové skupiny.
 • Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených s ohledem na cílovou skupinu.
 • Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb s ohledem na cílovou skupinu.
 • Zvyšování konkurenceschop­nosti této cílové skupiny na regionální úrovni.
 • Medializace daného tématu za účelem prezentace možných přínosů cílové skupiny pro zaměstnavatele.
 • Napomoci prosazování zákonné normy proti věkové diskriminaci.
 • Poskytovat pomoc při navazování kontaktů s odbornou veřejností na danou problematiku.
 • Navazovat kontakty s charitativními organizacemi a spolupráce s nimi v rámci pořádání charitativních ak­cí.
 • Implementace funkčních modelů a zkušeností ze zahraničí na podmínky České republiky.
 • Zajišťování poradenství v rámci konvergence cílové skupiny pracovního trhu.
 • Propagování myšlenky rovných příležitostí žen a mužů z cílové skupiny na trhu práce.

1 / Ageismus (age-anglicky věk) je apriorní vyřazování starších lidí z různých aktivit, z činností, které vyžadují zvýšenou odpovědnost, pozornost nebo z vedoucích a nadřízených pozic pod dojmem, že nebudou schopni kvalifikovaně rozhodovat a adekvátně jednat.

Partneři

Inzerce